Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

szkolenia dla młodzieży szkolnej "Przeciwdziałanie uzależnieniom", ABC Agresji - zadanie finansowane z dotacji UM Gdańsk w ramach projektu "Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć.Wesprzeć" Warsztaty miały na celu działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki ogólnej i wskazującej. Rozpad rodziny jest poważnym czynnikiem mogącym wyzwalać u młodzieży zachowania ryzykowne. Diagnoza rozwoju miasta do roku 2030 wskazuje na rosnącą liczbę samookaleczeń, pobytów na oddziałach psychiatrycznych oraz prób samobójczych wśród młodzieży, którym należy przeciwdziałać. mediacje rodzinne - MOPR Gdańsk współfinansuje prowadzenie mediacji rodzinnych. W większości wypadków konflikty dotyczą sytuacji okołorozwodowych. 0drdzo często mediacje są elementem pracy z rodziną przy otwartych procedurach "Niebieskiej Karty" terapia indywidualne osób w kryzysach rodzinnych

Dane naszego OPP: