Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej nie sklasyfikowana.Celem Stowarzyszenia jest w szczególności poprawa komfortu rodzenia poprzez wprowadzanie nowych metod rodzenia, doposażenie Oddziału Położniczego, Noworodkowego i Ginekologicznego Szpitala Powiatowego w Pyskowicach w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i leczniczy, oraz poprawienie ogólnego stanu technicznego tych oddziałów. Doskonalenie zawodowe i szkolenie personelu w zakresie nowoczesnej opieki nad rodzącą i noworodkiem., oprawa komfortu rodzenia, doskonalenie zawodowe i szkolenie personelu w zakresie nowoczesnej opieki nad rodzącą i noworodkiem. Z pozyskanych darowizn, składek członkowskich i przychodów z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, realizowano bieżące działania statutowe j. zakup materiałów łagodzących bół porodowy, elektrod stymulujących, dalszą modernizację traktu porodowego, bieżące potrzeby oddziału położniczo- ginekologicznego

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000007912
  • e-mail: vimarlena@wp.pl
  • Telefon: 322332424
  • Adres: UL. SZPITALNA 1, 44-120 PYSKOWICE