Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Miłosierdzie prowadzi szeroko rozumianą działalność charytatywna na rzecz osób bezdomnych, niezaradnych życiowo, długotrwale bezrobotnych, chorych i niepełnosprawnych polegającą w szczególności na świadczeniu pomocy poprzez udzielanie schronienia, wydawanie posiłków, zapewnianie higieny oraz podstawowej opieki medycznej, udzielanie pomocy w postaci pomocy socjalnej i prawnej. Fundacja współpracuje również z instytucjami oraz organizacjami realizującymi zadania zbieżne z celami Fundacji.

Dane naszego OPP: