Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) Kształtowanie właściwego stosunku człowieka do zwierząt, jako dobra narodowego, 2 ) Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania przyrody oraz ochrony środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt, 3 ) Wzmocnienie więzi emocjonalnej ludzi ze zwierzętami, 4 ) Uświadomienie ludziom, że złe traktowanie zwierząt jest niegodne człowieka, zabija jego naturalną wrażliwość i wypacza psychikę, 5 ) Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków.

Dane naszego OPP: