Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, hipoterapii, zajęć na basenie, plastycznych, logorytmicznych, - dla niepełnosprawnych; prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, rehabilitacja osób niepełnosprawnych. Organizacja półkolonii letnich dla naszych niepełnosprawnych podopiecznych i wycieczek w ramach zagospodarowania czasu wolnego. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych, takich jak: zajęcia z dogoterapii, hipoterapii w ramach czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz wspieranie organizacji uroczystości szkolnych i okazjonalnych naszych niepełnosprawnych podopiecznych, organizacja zagospodarowania czasu wolnego niepełnosprawnym podopiecznym, organizacja wycieczek i biwaków. Wspieranie i pomoc osobą niepełnosprawnym i ich rodzin.

Dane naszego OPP: