Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 ) prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej; 2 ) podejmowanie działań mających na celu wzbogacenie możliwości rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży; 3 ) podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 4 \) upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 5 ) działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP: