Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Współpraca z dziećmi i młodzieżą w Stowarzyszeniu. Przez cały okres dyżurów w klubie czynna była kawiarenka internetowa dostępna dla członków klubu oraz przychodzącej do klubu młodzieży. Prowadzono pogadanki na tematy szkodliwości alkoholu i innych środków psychoaktywnych na zdrowie człowieka. 0c1c7ły również prowadzone prelekcje na temat „Przemocy w rodzinie”, gdzie był omawiany temat pomocy ofiarom przemocy domowej .Odbyły się także spotkania podczas których omawiane były tematy związane z trzeźwieniem i problemami z tym związanymi z którymi nasi członkowie nie radzą sobie. 4 .Niesienie pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu. Przez okres realizacji zadania publicznego w naszym Stowarzyszeniu były prowadzone rozmowy z osobami, które pragną żyć w trzeźwości. Udzielano informacji telefonicznych o miejscach pomocy i placówkach dla osób uzależnionych od alkoholu. W trakcie okresu sprawozdawczego były rozpowszechniane ulotki na temat działalności klubu na terenie miasta. Udzielaliśmy również informacji osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Nasi członkowie brali udział w szkoleniach prowadzonych przez różne ośrodki szkoleniowe przy współudziale SCOP Sosnowiec podnosząc swe kwalifikacje aby jeszcze bardziej profesjonalnie móc pomagać innym.

Dane naszego OPP: