Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zgodnie z § 9 Statutu Fundacja realizuje następujące cele: 1 . Udzielanie pomocy osobom dotkniętym autyzmem i ich rodzinom oraz wszelkim innym osobom niepełnosprawnym, w tym m.in. osobom z upośledzeniem umysłowym, ruchowym, chorobami psychicznymi, zaburzeniami psychicznymi. 2 . Udzielanie pomocy placówkom oświatowym i medycznym związanym z autyzmem i-lub działaniami na rzecz osób niepełnosprawnych. 3 . Popularyzacja wiedzy na temat autyzmu i innych niepełnosprawności oraz problemów, z jakimi spotykają się osoby dotknięte autyzmem-osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny. 4 . Popularyzacja nowoczesnych metod leczenia i terapii osób dotkniętych autyzmem i-lub innych osób niepełnosprawnych.

Dane naszego OPP: