Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

- dzieci i młodzież ze środowisk zaniedbanych,
- dzieci i młodzież wypadająca z systemu szkolnego,
- ofiary patologii życia rodzinnego,
- osoby żyjące w bardzo trudnych warunkach mieszkaniowych,
- osoby niepełnosprawne, potrzebujące opieki,
- osoby starsze,
- osoby o niskich kwalifikacjach,
- osoby bezrobotne,
- rodzic samotnie wychowujący dziecko, dzieci.

Dane naszego OPP: