Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Do podstawowych celów działania Stowarzyszenia należy: świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji kompleksowej osób niepełnosprawnych, organizacja rehabilitacji leczniczej osób niepełnosprawnych, organizacja rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, niesienie wszelkiej pomocy oświatowo-wychowawczej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, niesienie wszelkiej pomocy prawnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, niesienie wszelkiej pomocy medycznej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia, wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością, przygotowanie osób z niepełnosprawnością do podjęcia pracy i poszukiwania pracy, organizowanie spotkań mających na celu wyrównanie szans osób z niepełnosprawnością, dowóz osób objętych działalnością Stowarzyszenia na zajęcia rehabilitacyjne i integracyjne, świadczenie wszelkiej pomocy materialnej osobom objętym działalnością Stowarzyszenia.

Dane naszego OPP: