Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodziezy z Wadą Słuchu w Radomiu

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodziezy z Wadą Słuchu w Radomiu
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Polski Związek Głuchych Oddział Mazowiecki prowadzi dwa Specjalistyczne Ośrodki Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu, dwa Ośrodki Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących oraz dwie świetlice środowiskowe.

Rodzaje działań w Specjalistycznych Ośrodkach Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu:

– kompleksowa rehabilitacja słuchu i mowy, usprawnianie wieloprofilowe dzieci;
– diagnoza słuchu (audiometria tonalna, impedancja), komputerowy dobór zaopatrzenia wspomagającego słyszenie dla dzieci i dorosłych;
– praca z rodzicami dzieci nad umiejętnością rehabilitowania swojego dziecka,
– pomoc w akceptacji niepełnosprawności i rozumieniu istoty rehabilitacji;
– praca z nauczycielami dzieci nad zrozumieniem specyfiki funkcjonowania dziecka niesłyszącego w środowisku słyszących.

Działania w Ośrodkach Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego Niesłyszących:

– usługi indywidualne – udzielanie osobom niesłyszącym pomocy
– w załatwianiu spraw codziennych, socjalnych, rodzinnych, zawodowych, wychowawczych, urzędowych;
– zajęcia grupowe – praca informacyjna, kulturalno-oświatowa, zajęcia rozwojowe w kołach zainteresowań, nauka języka polskiego;
– pomoc online, przy użyciu komunikatora Skype – umożliwia nam to dotarcie do osób z małych miejscowości i wsi, które nie mają dostępu do profesjonalnych tłumaczy języka migowego.

Również realizujemy różnorodne projekty edukacyjne i integracyjne skierowane do osób niesłyszących i słyszących w różnorodnych dziedzinach.

Dane naszego OPP: