Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 \) Rozwijanie i propagowanie inicjatyw w zakresie szeroko rozumianego zabezpieczenia społecznego i poradnictwa specjalistycznego. 2 ) Szeroko pojęta pomoc społeczna. 3 ) Podejmowanie działań aktywizujących i wspierających osoby oraz grupy marginalizowane. 4 \) Wspieranie, integracja, animacja i promocja organizacji pozarządowych. 5 ) Wspieranie szeroko pojętej aktywności obywatelskiej.

Dane naszego OPP: