Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera, ich rodzinom i opiekunom po przez: organizowanie różnych form pomocy i samopomocy chorym ich rodzinom i opiekunom popularyzacji wiedzy i upowszechnienie w społeczeństwie wagi problemów związanych z chorobą Alzheimera inspirowanie, organizowanie i wspieranie badan naukowych 043ewpływanie na politykę, mając na celu wzrost wagi i pomocy dla pacjentów z chorobą Alzheimera i ich rodzin043eopiekunów współpraca z lekarzami rodzinnymi i innymi 043eorganizowanie rzez fundacj 9 edukacyjnych seminariów dla lekarzy rodzinnych zapraszając wybitnych specjalistów nauki medycznej jak geriatrów, neurologów i innych w zakresie wiedzy o chorobie Alzheimera i chorobach pokrewnych organizowanie gabinetów chorób ot 9 piennych 043eorganizowanie profilaktycznych badan przesiewowych 043euruchamianie na terenie całego kraju ośrodków leczniczo043eopiekuńczych, dziennych i całodobowych dla osób z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi 043epodejmowanie różnych innych działań, które bezpośrednio lub pośrednio zgodne z postanowionym celem statutowym Fundacji 043ewspółpraca ze szkolnymi placówkami, które kształcą specjalistów w zakresie opieki jak: terapeuci, rehabilitanci, pielęgniarki, pracownicy socjalni i społeczni w celu pozyskania tegoż personelu do odbywania praktyk w naszych ośrodkach 043euruchamianie na terenie całego kraju telefonów zaufania w celu udzielenia porad i pomocy w zakresie problemów i zagadnień związanych z choroba Alzheimera

Dane naszego OPP: