Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Reprezentacja interesów środowiska niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.
2. Udzielanie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich rodzinom bezpośredniej kompleksowej pomocy: a) Medycznej,
b) Socjalnej,
c) Psychologicznej,
d) Pedagogicznej,
e) Prawnej,
f) Innej wynikającej z potrzeb środowiska niepełnosprawnych.
3. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz popieranie różnicowania działalności gospodarczej.
4. Zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich.
5. Wspieranie potrzeb społecznych, kulturowych i oświatowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pińczów ze szczególnym uwzględnieniem działań mających na celu integrację.

Dane naszego OPP: