Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Zadania w zakresie pomocy społecznej . działalności charytatywnej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz promocji i organizacji wolontariatu polegających na: -pomocy medycznej i duchowej oraz psychologicznej choremu w terminalnym okresie choroby nowotworowej oraz jego rodzinie, wyrównywanie szans w rodzinach osieroconych - zjednoczenie ludzi dobrej woli gotowych udzielać społecznie opieki jw. -propagowanie opieki hospicyjnej i paliatywnej oraz wolontariatu, a także udział w ich organizowaniu - rozszerzenie działalności o budowę hospicjum stacjonarnego uwzględnieniem remontów i modernizacji użytkowanych obiektów

Dane naszego OPP: