Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. KRZEWIENIE KULTURY FIZYCZNEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KLUBU ORAZ WYCHOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY PRZEZ KULTURĘ FIZYCZNĄ I SPORT.
2. PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZEJ NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY.
3. KRZEWIENIE ZASAD WSPÓŁŻYCIA W PRZYJAŹNI I WZAJEMNYM POSZANOWANIU.
4. KSZTAŁTOWANIE SPORTOWEGO STYLU ŻYCIA.
5. AKTYWIZOWANIE CZŁONKÓW W UPRAWIANIU SPORTU I REKREACJI.
6. PROMOCJA ZDROWIA.
7. EDUKACJA ZDROWOTNA DOSTOSOWANA DO POTRZEB RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZEŃSTWA, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB STARSZYCH.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000004022
  • e-mail: orzel_lodz@vp.pl
  • Telefon: 426334248
  • Adres: UL. 6 SIERPNIA 71, 90- 645 ŁÓDŹ