Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .Wszechstronna pomoc dzieciom i osobom dorosłym wymagającym opieki ich rodzinom i opiekunom oraz umożliwienie im przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych ,których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki , możliwości i uprawnienia. 2 .Tworzenie i rozwijanie różnych form zorganizowanej pomocy osobom niepełnosprawnym i niezaradnych życiowo. 3 .Ochrona praw ludzi niepełnosprawnych fizycznie, intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych. 4 .Prowadzenie działalności szkoleniowej i doskonalenia zawodowego przede wszystkim dla kadr pomocy społecznej oraz innej. 5 .Wspieranie i dofinansowywanie mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kozarzach. 6 .Rozwój,wspieranie oraz prowadzenie różnych form i metod terapii i rehabilitacji.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000003866
  • e-mail: wtzkozarze@wp.pl
  • Telefon: 862771397
  • Adres: UL. KOZARZE 63, 18-230 KOZARZE