Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Realizacja projektu pn. "Działalność Klubu Imprez na Orientację AZYMUT Osie” w ramach wykonywania zadania publicznego w sferze propagowania i rozwijania kultury fizycznej, sportu i rekreacji, wspartego przez Gminę Osie 2 . Realizacja projektu pn. "Impreza na Orientację NAD WDĄ 2016 ” w ramach wykonywania zadania publicznego w sferze upowszechniania krajoznawstwa i turystyki, wspieranego przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego i gminę Osie 3 . Inauguracja sezonu turystycznego 2016 w Tleniu 4 . Udział w przygotowaniu publikacji „Informator turystyczny powiatu świeckiego" - opracowanie działu o szlakach pieszych i kajakowych 5 . Udział w konferencjach turystycznych Kociewia

Dane naszego OPP: