Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

A. DBAŁOŚĆ O PRAWIDŁOWY ROZWÓJ PSYCHOFIZYCZNY I ZDROWIE MIESZKAŃCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY,
B. ROZWIJANIE SPORTU WYCZYNOWEGO I UPOWSZECHNIANIE GIER SPORTOWYCH, PRZEDE WSZYSTKIM W ZAKRESIE DYSCYPLIN: PIŁKI NOŻNEJ, TENISA STOŁOWEGO I BRIDZA SPORTOWEGO,
C. PODEJMOWANIE INNYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ UPOWSZECHNIANIA I ROZWIJANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU ORAZ OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA,
D. PROMOWANIE WZORCÓW I DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE ZDROWEGO I AKTYWNEGO ŻYCIA I SPEDZANIA WOLNEGO CZASU,
E. DZIAŁANIE NA RZECZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ŚRODOWISK DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE ZDROWIA, KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU, KRAJOZNAWSTWA I WYPOCZYNKU,
F. PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ DYSKRYMINACJI OSÓB I GRUP SPOŁECZNYCH DEFAWORYZOWANYCH,
G. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI I PATRIOTYZMU ORAZ ROZWOJU SWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ,
H. WSPOMAGANIE ROZWOJU WSPÓLNOT I SPOŁECZNOSCI LOKALNYCH,
I. WYCHOWYWANIE SWYCH CZŁONKÓW W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROZWÓJ I PRZYSZŁOŚĆ OJCZYZNY

Dane naszego OPP: