Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Prowadzenie Klubu "Bezpieczna Przystań" dwa razy w tygodniu dla dwóch grup dzieci . Pierwsza grupa obejmowała dzieci młodsze w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, do grupy tej uczęszczało średnio ok. 15 dzieci każdego tygodnia. W ramach prowadzonych zajęć dzieci uczyły się poprzez rozmowy, zajęcia plastyczne oraz pogadanki właściwych postaw społecznych odpowiednich dla wychowania w zgodzie z nauką chrześcijańską. Druga grupa to dzieci w wieku starszo szkolnym oraz gimnazjalnym , zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom odpowiedzialności jaką będą ponosić w dorosłym życiu oraz naukę ich poprawnych zasad funkcjonowania w społeczeństwie. W trakcie zajęć niesiono również pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych a także nauce przedmiotów z którymi młodzież nie radziła sobie

Dane naszego OPP: