Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywnej oraz promocji i organizacji wolontariatu polegających na:
1. Udzielaniu choremu w terminalnych okresie choroby nowotworowej lub choremu w terminalnych okresie innych chorób przewlekłych oraz ich rodzinom (za ich zgodą) pomocy medycznej, psychologicznej, socjalnej i duchowej.
2. Integrowaniu osób gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osobom osieroconym.
3. Propagowaniu opieki hospicyjnej oraz udziale w promocji i organizacji wolontariatu.

Dane naszego OPP: