Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana. Pomoc społeczna- organizowanie i promowanie pomocy społecznej pomocy, propagowanie idei samopomocy aktywizacji zawodowej oraz usamodzielnienia się osób korzystających z pomocy społeczne. Stowarzyszenie Pomocy Społecznej "Socjal" w Braniewie przy współpracy w PUP w Braniewie zorganizowało zatrudnienie w ramach robót publicznych dla 9 osób z wykluczenia społecznego w tym długotrwale bezrobotnych ( na okres 6 m-cy \) w instytucjach na terenie miasta Braniewo. Pracodawcy to :Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Gimnazjum Nr 2 , ABK. Wodociągi Miejskie, MOS.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000003007
  • e-mail: sps.socjal@wp.pl
  • Telefon: 556208107
  • Adres: UL. RZEMIEŚLNICZA 1, 14-500 BRANIEWO