Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Działalność na rzecz wprowadzenia do społeczeństwa osób wychodzących z uzależnienia oraz wsparcie ich rodzin poprzez: - rozwijanie i wspieranie inicjatyw związanych z adaptacją do normalnego życia poprzez działania na rzecz ozdrowienia moralnego, psychicznego, duchowego i fizycznego, - opracowanie programów i metod adaptacji do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie osób uzależnionych i zatraconych, - współpracę lokalną i wszechstronną pomoc przy propagowaniu i wdrażaniu opracowanych programów, - wytwarzanie atmosfery zrozumienia, zaufania i szacunku dla naszych beneficjentów, - doradztwo i pomoc organizacyjno 0374 ekonomiczną. 2 . Prowadzenie działalności integracyjnej dla członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną i rekreacyjną. 3 . Propagowanie i wspieranie idei spółdzielni socjalnej oraz promocja zatrudniania abstynentów. 4 . Pomoc dzieciom z rodzin najuboższych poprzez organizację obozów i koloni.

Dane naszego OPP: