Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami. 2 . Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, tj. podczas ratownictwa pożarowego, klęsk żywiołowych i innych miejscowych zdarzeń. 3 . Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i innych oraz sposobach ochrony przed nimi. 4 . Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych członków OSP

Dane naszego OPP: