Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowanie corocznego memoriałowego turnieju koszykówki- wynajęcie hali sportowej , opłacenie sędziów oraz zaplecza zapewniającego bezpieczeństwo podczas zawodów. wydatki związane z zakupem dyplomów , nagród oraz medali pamiątkowych. Wydatki związane z organizacją imprez sportowych z okazji świat wielkanocnych , gwiazdki. Kupowanie wyposażenia sportowego oraz ubioru sportowego dla dzieci. Organizowanie współzawodnictwa sportowego i zawodów zarówno w ramach sportu wyczynowego jak i sportu masowego i rekreacji Prowadzenie działalności szkoleniowej i wychowawczej w zakresie kultury fizycznej Fundowanie stypendiów oraz udzielanie pomocy finansowej Działalność statutowa Fundacji jest prowadzona na rzecz ogółu społeczności.

Dane naszego OPP: