Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 . Celem Klubu jest nieodpłatne krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania klubu oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport, a także prowadzenie programów profilaktyki uzależnień. 2 . Kształtowanie odpowiednich dyspozycji psychofizycznych i upowszechnianie postaw prozdrowotnych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. 3 . Organizowanie bezpiecznych widowisk rekreacyjno – sportowych zapewniających wartościową formę wypoczynku i stanowiącą czynnik integracyjny mieszkańców Rzuchowa. 4 . Prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie zawodów rekreacyjno – sportowych, rehabilitacji i imprez integracyjnych. 5 . Klub realizuje swoje cele przez: a) współdziałanie z władzami sportowymi, państwowymi i samorządowymi w celu zapewnienia członkom właściwych warunków do uprawiania sportu, b\) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi krajowej i międzynarodowej, c\) organizowanie zawodów , imprez sportowych i rekreacyjnych, d) prowadzenie działalności szkoleniowej, e\) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami klubu, f\) prowadzenie programów profilaktyki uzależnień.

Dane naszego OPP: