Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Organizowałyśmy rehabilitację fizyczną w sali, która była prowadzona przez profesjonalistkę- magister fizjoterapii. Odbywała się cyklicznie dwa razy w tygodniu. Zajęcia były prowadzone przy użyciu sprzętu rehabilitacyjnego zakupionego na potrzeby realizacji programu. Kobiety u których jest stwierdzony obrzęk limfatyczny, będącym najczęstszym powikłaniem po leczeniu raka piersi mogły skorzystać z zabiegów drenażu limfatycznego w liczbie odpowiedniej do potrzeb amazonki. Masaże były wykonywane przez magister fizjoterapii. W ramach ogólnopolskiej kampanii „Poszerzamy HERyzonty” zorganizowałyśmy szkolenie dla liderek stowarzyszeń z województwa śląskiego i opolskiego. Stałe podnoszenie wiedzy w obszarze raka piersi jest dla nas bardzo ważne, kobiety dowiedziały się o swojej chorobie, jej przyczynach i nowoczesnych możliwościach leczenia.

Dane naszego OPP: