Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

a) Ochrona i promocja zdrowia, w szczególności opieka medyczna dla osób ciężko i przewlekle chorych, ze szczególnym uwzględnieniem osób chorych terminalnie. b) Podejmowanie wszechstronnych i aktywnych działań, mających na celu zaspokojenie wielorakich cielesnych, psychicznych i duchowych potrzeb chorych z niepoddającą się leczeniu przyczynowemu, zagrażającą życiu, postępującą chorobą oraz zapewnienie profesjonalnego wsparcia opiekunom w okresie choroby i osierocenia po stracie bliskiej osoby. c) Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych. d) Ratownictwo i ochrona ludności.

Dane naszego OPP: