Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Organizuje szkolenia sportowe. 2. Organizuje imprezy sportowe a także bierze udział w imprezach organizowanych przez powołane do tego organizacje. 3. Propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne, sport i rekreacje. 4. Współpracuje ze szkołami i placówkami oświatowymi. 5. W razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały. 6. Utrzymuje i rozbudowuje obiekty i urządzenia sportowe. 7. Podejmuje inne środki i przedsięwzięcia dla realizacji celów statutowych.

Dane naszego OPP: