Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Reda, 68

Kilka słów o beneficjencie

Joanna Reda
POMÓŻ MARZENIOM!
Nazywam się Joanna Reda. Urodziłam się 28 lat temu z wieloma wadami anatomicznymi, m.in. uszkodzeniem kręgosłupa (przepukliną oponowo-rdzeniową) i wodogłowiem. W związku z tym poruszam się wyłącznie na wózku.
Mimo trudnego startu nie poddaję się. Mam wiele planów, które staram się w miarę moich możliwości realizować. Nieprzerwanie oddaję się mojej życiowej pasji jaką jest taniec towarzyski na wózku. Wraz z moim (niepełnosprawnym) partnerem zdobyliśmy wiele trofeów tanecznych. Aby dalej kontynuować moją pasję niezbędne są fundusze na profesjonalne treningi, niestety kwoty znacznie przekraczają możliwości finansowe moje i mojej rodziny. Dlatego proszę o pomoc.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem REDA, 68  pomagacie mi w codziennym funkcjonowaniu i w realizacji mojej sportowej pasji.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: