Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Gumienny, 6740

Kilka słów o beneficjencie

Szymon ma 11 lat. Ma zespół Aspergera, ADHD, zespół Arnolda-Chiariego, wadę genu 9, zespół gorlina-getza, chorobę dwubiegunową.
Jest chłopcem bardzo inteligentnym, bardzo dobrze uczącym się, biorącym udział w różnych konkursach, uwielbia czytać, jak również uczęszcza na Uniwersytet dziecięcy. W szkole jego największą pasją są: matematyka, geografia i historia. Szymonowi jest bardzo potrzebna rehabilitacja ruchowa, jak i psychologiczna. Choroby naszego syna ograniczają jego codzienne życie nie pozwalają mu spełniać jego marzeń. Bardzo prosimy o wsparcie naszego syna.

Gumienny, 6740
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Avalon posiada status Organizacji Pożytku Publicznego i wspiera w sposób bezpośredni ponad 11 000 osób z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorych z całej Polski.

Umożliwiamy naszym podopiecznym dofinansowanie wydatków związanych z leczeniem rehabilitacją oraz najważniejszymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, a także dajemy szansę na realizację indywidualnych celów i pasji OzN (projekt subkont “Weź sprawy we własne ręce” i platforma Helpuj.pl), prowadzimy holistyczną rehabilitację, nastawioną na osiągnięcie jak największej samodzielności i niezależności. Ponad to dajemy możliwość sportowego rozwoju w ekstremalnej formie (Avalon Extreme), a także przeciwdziałamy wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w obszarze seksualności i rodzicielstwa (Sekson).

Każdego dnia walczymy o zmianę społecznego postrzegania niepełnosprawności.

Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Obecnie jest to ponad 11 000 osób w różnym wieku z całej Polski.

Dane naszego OPP: