Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Kowalska, 6410

Kilka słów o beneficjencie

Jaskra to cichy zabójca, podstępny i zły, skutkuje ślepotą i niewyobrażalnym bólem. Nazywam się Maria Jolanta Kowalska. Od kilku lat jestem osobą niewidomą.
Zostałam zakwalifikowana do kosztownego, kilkuetapowego leczenia okulistycznego. Koszt przeszczepu komórek macierzystych obu oczu to kwota ponad 124000 zł. Zwracam się do Was o pomoc, gdyż nie mam realnych możliwości pokrycia kosztów kilkuetapowego leczenia. Jest to wyzwanie ponad moje siły,dla mnie samej nieosiągalne. Utrata wzroku pozbawiła mnie możliwości samodzielnego funkcjonowania. Wystarczy zakryć oczy by zrozumieć moje położenie.

Kowalska, 6410
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: