Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Dąbrowski, 5384

Kilka słów o beneficjencie

Norbert Dąbrowski
POMÓŻCIE NORBERTOWI W WALCE Z CHOROBĄ
Zwracamy się do Państwa z bardzo ogromną prośbą do ludzi dobrej woli i dobrego serca o wsparcie i pomoc w pozyskaniu funduszy na leczenie, zakup lekarstw dla mojego syna Norberta Dąbrowskiego, który jest obciążony dwiema zagrażającymi jego życiu chorobami: wrodzonym hiperinsulinizmem oraz rozsianą limfangiomatozą.Z hiperinsulinizmem zmagamy się już od 1,5 roku. Wielu myli tę chorobę z cukrzycą, bo musi mieć stale mierzony poziom cukru we krwi...
Zwracamy się do Państwa z bardzo ogromną prośbą do ludzi dobrej woli i dobrego serca o wsparcie i pomoc w pozyskaniu funduszy na leczenie, zakup lekarstw dla mojego syna Norberta Dąbrowskiego, który jest obciążony dwiema zagrażającymi jego życiu chorobami: wrodzonym hiperinsulinizmem oraz rozsianą limfangiomatozą. Z hiperinsulinizmem zmagamy się już od 1,5 roku. Wielu myli tę chorobę z cukrzycą, bo musi mieć stale mierzony poziom cukru we krwi. Ale to choroba dużo gorsza. To odwrotność cukrzycy. Trzustka produkuje za dużo insuliny, którą w sposób niekontrolowany i nieprzewidywalny wyrzuca do organizmu. W rezultacie hiperinsulinizmu poziom glukozy we krwi jest tak niski, że o ile nie zareaguje się w porę, może to doprowadzić do konwulsji i uszkodzenia mózgu. Ta choroba jest bardzo rzadka i niestety nie są refundowane paski do mierzenia poziomu cukru we krwi, które kosztują 40zł, co to wystarcza na 3 dni, ponieważ kontrola jest co2-3 godziny w dzień i w nocy. Z drugą chorobą również zmagamy sie już od dłuższego czasu. Są to naczyniaki limfatyczne szyi, śródpiersia, zmiany w obrębie płuc oraz w śledzionie. Z ich obecnością powiązano inne poważne zaburzenia zdrowotne, jak ostre załamanie wydolności oddechowej w przebiegu pozornie niegroźnych infekcji, powracające zaburzenia koagulologiczne, wreszcie w ostatnich dwóch miesiącach pojawienie sie płynu w worku osierdziowym w sercu. Chirurdzy po ujawnieniu rozległości naczyniaków i ich lokalizacji ważnych życiowo narządów nie zakwalifikowali Norberta do leczenia chirurgicznego. Lekiem, który niesie największe nadzieje okazał się lek stosowany w transplantologii dla pohamowania odrzucenia przeszczepów. Lek, który chcą zastosować lekarze nie będzie refundowany dla naszego dziecka - to kolejny koszt, ponieważ syrop ten kosztuje na 1.020 zł.Wasz 1 % lub darowizna na konto FUNDACJI AVALON z dopiskiem Dąbrowski, 5384 da Norbertowi szansę na leczenie.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: