Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Roman, 5031

Kilka słów o beneficjencie

Marzena Roman
PROSZĘ O POMOC W WALCE O SPRAWNOŚĆ
Witam, nazywam się Marzena Roman. W 2012r. uległam tragicznemu wypadkowi i w jednej chwili moje życie/stan zdrowia drastycznie się zmieniły. Bardzo ciężki uraz wielonarządowy, czaszkowo-mózgowy i uszkodzony rdzeń kręgowy.
Efekt: porażenie(niedowład) czterech kończyn, całkowita niesamodzielność. Pomimo tego, ISTNIEJE SZANSA na poprawę dzięki eksperymentalnemu/innowacyjnemu leczeniu, wysokospecjalistycznej kosztownej rehabilitacji i opiece. Nie poddaję się i codziennie walczę jak LWICA o odzyskanie możliwej sprawności/samodzielności.
Przekazując 1% i darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem ROMAN, 5031 pomagacie mi w codziennym funkcjonowaniu oraz w walce o sprawność.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: