Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Baran, 5020

Kilka słów o beneficjencie

Janusz Baran
POMÓŻ MI W WALCE O ZDROWIE
Nazywam się Janusz Baran. Mam 52 lata – to dużo i mało. Dnia 18.01.2015 w wyniku splotu nieszczęśliwych zdarzeń losowych, długotrwałego stresu oraz wielu chorób: rakowiaka (nowotwór żołądka), choroby rozrostowej układu chłonnego (nowotwór chłoniak), anemii złośliwej, braku przyswajania witaminy B12 z pokarmu oraz miażdżycy, została amputowana mi lewa noga...
Nazywam się Janusz Baran. Mam 52 lata – to dużo i mało. Dnia 18.01.2015 w wyniku splotu nieszczęśliwych zdarzeń losowych, długotrwałego stresu oraz wielu chorób: rakowiaka (nowotwór żołądka), choroby rozrostowej układu chłonnego (nowotwór chłoniak), anemii złośliwej, braku przyswajania witaminy B12 z pokarmu oraz miażdżycy, została amputowana mi lewa noga. Środki, jakie posiadam z tytułu renty oraz PEFRON i NFOZ nie są w stanie pokryć kosztów zakupu protezy ostatecznej. Lwią część z pieniędzy z mojej reny pochłaniają wydatki na leczenie. Kiedy byłem zdrowy, starałem się żyć jako altruista, pomagałem innym, żyłem problemami bliźnich. Wiem, że łatwiej jest dawać, niż prosić. Dzisiaj ja niestety muszę prosić Was o pomoc. Prośbę swą kieruję głównie do ludzi dobrej woli, znajomych, przyjaciół, kolegów z ORANGE, ELTEL Networks.  Przekazanie 1% podatku lub innej formy darowizny Funacji Avalon z dopiskiem Baran, 5020, pozwoli mi przynajmniej częściowo pokryć koszty zakupu protezy ostatecznej i powrócić do samodzielności oraz uniknąć wykluczenia społecznego i zawodowego. Pozostanie w stanie bezczynności, według opinii lekarzy, jest prostą drogą do śmierci. Dziękuję za wszystkie darowizny i ludzkie podejście do drugiego człowieka.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: