Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Taras, 3321

Kilka słów o beneficjencie

Katarzyna Taras
POMÓŻ MI SPEŁNIAĆ MOJE MARZENIA!
Nazywam się Katarzyna Taras. Od urodzenia choruję na Mózgowe Porażenie Dziecięce, czterokończynowe spastyczne. Poruszanie się sprawia mi trudność, mam problem również z koordynacją ruchową z powodu spastyczności kończyn...
Nazywam się Katarzyna Taras. Od urodzenia choruję na Mózgowe Porażenie Dziecięce, czterokończynowe spastyczne. Poruszanie się sprawia mi trudność, mam problem również z koordynacją ruchową z powodu spastyczności kończyn. Na dalsze odległości poruszam się na wózku inwalidzkim. Pomimo niepełnosprawności chcę żyć aktywnie i być samodzielna, jednak w życiu spotykam mnóstwo barier i przeszkód, które muszę pokonywać każdego dnia. Ogranicza mnie, to że mieszkam na wsi, gdzie jest wiele barier architektonicznych. Moja choroba uniemożliwia mi pisanie ręczne. Mimo wszystko chcę żyć aktywnie, nie zamykam się w czterech ścianach. Aby było to możliwe potrzebuję sprzętu ortopedycznego i systematycznej rehabilitacji. Przekracza to jednak możliwości finansowe moje i rodziców, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc. Przekazując 1% podatku lub darowiznę FUNDACJI AVALON z dopiskiem Taras, 3321 pomagają mi Państwo w dalszym usprawnianiu, realizacji moich celów i marzeń oraz codziennym funkcjonowaniu.Będę wdzięczna za każde okazane wsparcie tj. przekazanie 1% podatku lub wpłatę na subkonto. Dziękuję bardzo! 

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: