Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Miler, 2270

Kilka słów o beneficjencie

Mateusz Miler
PROSZĘ O POMOC W WALCE Z CHOROBĄ
Nazywam się Mateusz Miler. Od urodzenia choruję na mózgowe porażenie dziecięce. Niestety w marcu 2010 roku przeszedłem zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Choroba spowodowała całkowity niedowład kończyn dolnych i ogólne osłabienie całego organizmu.
Dlatego zmuszony jestem prosić o pomoc finansową, aby podjąć rehabilitację, zakupić łóżko do rehabilitacji, potrzebne leki i nowszy wózek. Rodzice wychowują jeszcze młodsze rodzeństwo i nie mogę liczyć tylko na ich pomoc. Dlatego proszę o przekazanie 1% podatku na moją rzecz.Za wszelką pomoc bardzo dziękuję.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji AVALON z dopiskiem Miler, 2270 pomagacie mi Państwo w codziennym funkcjonowaniu.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: