Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Krzeczkowska, 1727

Kilka słów o beneficjencie

Ewa Krzeczkowska
PROSZĘ O POMOC W MOICH CODZIENNYCH ZMAGANIACH
Nazywam się Ewa Krzeczkowska. Jako 4-letnia dziewczynka uległam wypadkowi komunikacyjnemu wskutek którego doznałam urazu rdzenia kręgowego, złamania trzonu Th8 i urazu miednicy.
Konsekwencją tego jest po dziś dzień niedowład spastyczny kończyn dolnych, silne bóle kręgosłupa, lordoza, skolioza oraz inne schorzenia, związane z niepełnosprawnością. Poruszam się o kuli. Apeluję do wszystkich ludzi, którzy mogą i chcą wesprzeć moją rehabilitację i pomogą zebrać środki na operację kręgosłupa.
Przekazując 1% podatku lub darowiznę Fundacji Avalon z dopiskiem Krzeczkowska, 1727 pomagacie mi Państwo w codziennym funkcjonowaniu.

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: