Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

Szumilas, 12203

Kilka słów o beneficjencie

9 letni Jakub uczęszcza do szkoły integracyjnej z orzeczeniem o kształceniu specjalnym (afazja ruchowa, opóźnienie rozwoju). Jest żywym, pogodnym dzieckiem potrzebującym ciągłej rehabilitacji wspomagającej rozwój intelektualny i fizyczny.
Systematyczna rehabilitacja ogromnie zwiększa jego szanse rozwoju i daje nadzieje na normalne dorosłe życie. Badania genetyczne wskazują zespół Noonan oraz mutację genu MAP2K1. Jakub jest pod opieką: genetyczną, neurologiczną, psychiatryczną, psychologiczną, endokrynologiczną, fizjoterapeutyczną, logopedyczną, sensoryczną, biofeedback.

Szumilas, 12203
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja AVALON – Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym jest ogólnopolską fundacją, będącą organizacją pozarządową non-profit ze statusem Organizacji Pożytku Publicznego (od 2009 r.). Celem Fundacji jest szeroko rozumiana pomoc osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, m.in.: poprawa jakości życia, spełnianie marzeń oraz zwiększanie samodzielności życiowej podopiecznych, likwidacja barier społecznych oraz promocja sportów ON. Fundacja prowadzi trzy stałe programy: „Weź sprawy we własne ręce” (program subkont, umożliwiający zbieranie środków m.in. z 1% podatku i darowizn), „AVALON ACTIVE” (program aktywnej rehabilitacji) oraz Avalon Extreme (dający możliwość sportowego rozwoju w extremalnej formie). Co roku Fundacja otacza swoją pomocą coraz większą liczbę osób niepełnosprawnych i chorych z całej Polski (ponad 7000 w 2017 r.). Aż 99,3%z nich jest zadowolonych z pracy organizacji i poleca ją innym.

Dane naszego OPP: