Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem klubu jest wyłącznie prowadzenie statutowej działalności społecznie użytecznej w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na rzecz swoich członków i ogółu społeczności Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego, a w szczególności: 1 . krzewienie kultury i tężyzny fizycznej oraz propagowanie sportu, 2 . tworzenie dogodnych warunków dla uzyskiwania wyższych wyników w sporcie wyczynowym i masowym przez członków klubu i jego sympatyków na terenie działalności klubu, 3 . tworzenie dogodnych warunków dla upowszechnienia sportu, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, 4 . współdziałanie z władzami oświatowymi nad ukierunkowaniem sportowego rozwoju młodzieży w szkołach Bełchatowa i powiatu bełchatowskiego. Celem tej opieki jest tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży i rozszerzania jej zainteresowań sportowych oraz przygotowanie najzdolniejszej młodzieży do sekcji sportowych Klubu, 5 . podejmowanie działań na rzecz pracowników Patrona i ich rodzin zmierzających do rozwijania zainteresowań sportem i rekreacją fizyczną.

Dane naszego OPP: