Uwaga: Zmiany związane z koronawirusem (COVID-19). Termin rozliczenia do 1.06.2020!

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

-Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu -Promowanie zdrowego trybu życia -Wypoczynek dzieci i młodzieży -Działalność charytatywna -Nauka, edukacja,oświata i wychowanie -Przeciwdziałanie patologiom społecznym -Promocja i organizacja wolontariatu

Dane naszego OPP: