Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1%:

na rozwój Akademii Dobrych Inicjatyw

Fundacja Dobrych Inicjaty to organizacja, która wspiera dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo - wychowawczych (domy dziecka) z małych miejscowości i terenów wiejskich.

W ramach programu Akademii Dobrych Inicjatyw przygotowujemy wychowanków domów dziecka do wejścia w dorosłość. Uczymy ich jak poradzić sobie w świecie dorosłych (edukacja finansowa), podnosimy ich kompetencje miękkie (zarządzanie projektami społecznymi), rozwijamy zainteresowania (diagnoza psychologiczna i roczne stypendia). Wprowadzamy ich w świat wolontariatu na rzecz osób starszych i samotnych (Paczka Dla Seniora). Organizujemy wyprawki szkolne i prezenty mikołajkowe, angażując ponad tysiąc wolontariuszy. Razem na rzecz dzieci z domów dziecka w Polsce!

Nasza strona www: https://www.fdi.org.pl

Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Dobrych Inicjatyw zajmuje się wsparciem dzieci i młodzieży z placówek opiekuńczo - wychowawczych (Domy Dziecka) ze szczególnym uwzględnieniem placówek z małych miejscowości i terenów wiejskich. Fundacja wspiera wychowanków poprzez wsparcie ich talentów, pasji, warsztatów edukacyjnych, obozów i kolonii, przygotowania zawodowego, wsparcia psychologicznego oraz wsparcia rzeczowego. Dodatkowo Fundacja Dobrych Inicjatyw włącza młodzież z placówek w akcje wolontariatu na rzecz innych potrzebujących grup.

Dane naszego OPP: