Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:


Misją Fundacji Nasze Dzieci jest wspieranie rozwoju, oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Fundacja rozwija również swoją aktywność w zakresie profilaktyki zdrowia dzieci i młodzieży, a także pomocy społecznej, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.


Najważniejsze projekty w 2018 r.

- współorganizowanie i współfinansowanie działalności przedszkoli przyzakładowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie;
- w ramach pomocy społecznej wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności;
- organizowanie wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorych dzieci;
- pikniki, akcje charytatywne nt. zdrowego stylu życia;
- wsparcie przeglądu piosenki dziecięcej;
- akcja charytatywna - profilaktyczne badania USG dla dzieci i młodzieży;
- organizacja wsparcia dla placówki opiekuńczo-wychowawczej i innych organizacji w zakresie zbieżnym z celami Fundacji;
- udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych i Festynie Małolata z programem edukacyjno-rekreacyjnym dla dzieci;
- organizacja i promocja wolontariatu.

Prosimy Państwa o przekazanie 1% podatku Fundacji Nasze Dzieci - KRS 0000377619.

Wasze wsparcie da Fundacji Nasze Dzieci szansę na rozwój i prowadzenie działalności w większym rozmiarze, na poszerzenie oferty w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, ochrony zdrowia oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, dopomoże w organizacji wolontariatu, pozwoli na niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom, działalność charytatywną oraz pozostałą działalność statutową pożytku publicznego.

Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy za przekazane wsparcie.

Dane naszego OPP: