Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Fundacji jest wspieranie rozwoju lub zdrowia dzieci, w szczególności przez: a) niesienie pomocy dzieciom chorym lub wymagającym trudnych bądź drogich zabiegów medycznych lub leczenia, b) niesienie pomocy dzieciom szczególnie uzdolnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, c) udzielanie pomocy dziecięcym szpitalom i placówkom medycznym, d) udzielanie pomocy rodzinnym domom dziecka, rodzinom zastępczym, dziecięcym placówkom wychowawczym, oświatowym i opiekuńczym, e) podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej dzieci, f) podejmowanie i wspieranie działań w celu pobudzania aktywności kulturalnej, oświatowej i sportowej dzieci, g\) inne formy wspierania rozwoju lub zdrowia dzieci.

Dane naszego OPP: