Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

1 .ochrona i promocja zdrowia, a w szczególności propagowanie wiedzy na temat choroby oparzeniowej 2 . bezpieczeństwo jazdy, a w szczególności propagowanie wiedzy na temat niebezpieczeństw związanych z kolizją pojazdów o napędzie benzynowym lub innym, który wskutek wybuchu może prowadzić do choroby oparzeniowej; 3 . ratownictwo i ochrona ludności, tworzenie statystyk wypadkowych, 4 . pomoc ofiarom wypadków ze skutkiem ciężkich oparzeń ciała; 5 . działania na rzecz wspomagania informacji systemu ratownictwa medycznego; 6 . promocja organizacja wolontariatu. 7 . działalność charytatywna.

Dane naszego OPP: