Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem Stowarzyszenia jest pomoc naukowa, finansowa i rzeczowa polskim artystom i młodzieży kształcącej się w tym kierunku, a w szczególności: 1 . inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań artystycznych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia 2 . rozbudzanie i popieranie inicjatyw zawodowych i społecznych artystów 3 . integracja środowiska artystycznego 4 . podnoszenie społecznego prestiżu artystów

Dane naszego OPP: