Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Wasz 1% to krople, które tworzą ocean naszych możliwości. Kochani, każda złotówka, którą nam powierzyliście, ma zwielokrotnioną siłę - umożliwia realizację projektów, których efektem jest uśmiech i poczucie społecznej tożsamości potrzebującego wsparcia młodego człowieka.
Pamiętajcie o nas również w tym roku wpisując nasz numer KRS 0000330288 w Twoim zeznaniu podatkowym.

Fundacja FIONA posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) od 2009 r. Wszystkim, którzy obdarzyli nas zaufaniem serdecznie DZIĘKUJEMY!!! Środki uzyskane z tytułu 1% (w latach 2010-2019) przeznaczyliśmy na dofinansowanie działalność fundacyjnego Centrum Integracji i Aktywizacji CIiA oraz realizowanych przez nas obozów rehabilitacyjnych, zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji działań statutowych oraz wsparcie działań na rzecz reintegracji społeczno-zawodowej osób z ASD.

Nasza strona www: www.fundacja-fiona.org.pl

Dane naszego OPP: