Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Cele statutowe Stowarzyszenia: 1 . Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Gałązczyce i innych wsi gminy Grodków. 2 . Ingerencja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu. 3 . Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 4 . 0źukacja dzieci i młodzieży.

Dane naszego OPP: