Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Klub prowadzi przede wszystkim wśród społeczeństwa powiatu pułtuskiego działalność sportową i wychowawczą w celu : zapewnienia młodzieży i dorosłym udziału w sporcie wyczynowym , kształtowanie u członków Klubu wysokich wartości moralno - estetycznych i fizycznych , zapewnienie ogółowi społeczeństwa przeżyć i widowisk sportowych o wysokich walorach estetycznych stanowiących wartościową formę wypoczynku i integracji.

Dane naszego OPP:

  • KRS: 0000322665
  • e-mail: mosirpultusk@vp.pl
  • Telefon: 236920267
  • Adres: UL. DASZYŃSKIEGO 17, 06-100 PUŁTUSK