Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Celem stowarzyszenia jest: 1 . rozwój kulturowy, naukowy i edukacyjny mieszkańców terenu działalności stowarzyszenia, 2 . zachowanie dziedzictwa kulturowego, 3 . rozwój i promocja turystyczna, 4 . wspieranie i promowanie procesów demokratycznych, 5 . profilaktyka i ochrona zdrowia, 6 . aktywizacja społeczno - gospodarcza, 7 . angażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych do różnorodnych form aktywności fizycznej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych, 8 . propagowanie i organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, 9 . realizacja zadań sportowych jako programu wychowawczego dla dzieci i młodzieży, 10 . świadczenie pomocy w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 11 . niesienie wszelkiej pomocy oświatowo-wychowawczej osobom objętym działalnością stowarzyszenia, 12 . wspieranie wszelkich form integracji społecznej w szczególności integracji osób pełnosprawnych z osobami z niepełnosprawnością.

Dane naszego OPP: